Waanzinnige Plannen by Marcel van Driel | Book review

Waanzinnige Plannen by Marcel van Driel | Book review

Waanzinnige Plannen by Marcel van Driel | Book reviewWaanzinnige Plannen by Marcel van Driel
Published by Scriptum on May 31st 2013
Pages: 280
Goodreads
four-half-stars

 

 

 

 

What-I-Thought

I’m going to do something new here. Some time ago I went to a lecture by a writer that I follow on twitter: Marcel van Driel. This writer is Dutch, as am I as most of you know. I was very impressed by the lecture and when I was offered the chance to read and review the book itself it wasn’t something that took much thought. I commented and here I am writing my review.

Because this is a Dutch book, I will post this review in English as well as in Dutch. I’ll start with telling you about the lecture. The lecture was interesting, inspiring and memorable. Those characteristics are what, in my opinion, make a good lecture.

Do you know those plans you make, things you want to do someday but probably never will? There’s tons of reasons why you won’t do those things. A nagging voice in your head telling you that you can’t do it? No money? No time? There’s lots of reasons, why you shouldn’t make a plan happen and the book Waanzinnige plannen is not the solution that’ll make your plans and dreams come true. It doesn’t offer you the big solution, the magical recipe for success. It truly doesn’t, but what it does do is point you in the right direction as to why you don’t start your plan. It’s the little push in the back to point you in the direction of making your plan happen.

If I had to name one thing about the lecture that stayed with me, it would be that: If your plan fails, if your plan that you’ve worked so hard for is a complete failure, that doesn’t mean you are a failure. Those were words that were pretty though to hear for me. Because without really realizing it, that’s the way I’ve always seen my failed plans. Hard words, that I needed to hear. And now I know that it’s something that I need to realize when plans fail.

No magical solution to make plans not fail, but the realisation that failures are what make you stronger. You learn from them and maybe next time you’ll make a different decision that won’t lead to a failure but to a success. It’s what made the lecture special to me.

I read the book afterwards. I didn’t finish it as soon as I would’ve liked. Exams were majorly in the way, but I finally did and I’m finally writing about it! And really I’ve already said almost everything that I could say. This book is no magical solution. But it helps you analyse the factors that are in the way of realising your plan. It’s a fast and good read. There are stories from other people on their plans. Some people fail theirs and some reach a beautiful success. Truth is, as the last chapter of the book states, not everything is possible. There’s bound to be failures, but the journey and the learning process is what shapes us!

Meanwhile, I have applied for the study English Language and Culture at the University of Groningen. I did this the day after I’d been to Marcel van Driel’s lecture. Truth is that it scared me to do so, Groningen is on the other side of the Netherlands and there’s still a part of me that believes that I won’t be able to do it. But if I get accepted I’m just going to do it, we’ll see what happens! My plan is in motion. Now what about yours?

So all there’s really left to say is:  read ‘Waanzinnige Plannen’ and let it inspire you!

[divider]

Ik  ga iets nieuws doen. Een tijdje geleden ben ik naar een lezing geweest van een schrijver die ik volg op twitter: Marcel van Driel. Deze schrijver is Nederlands, net zoals ik zoals de mensen die mijn blog volgen weten. Ik was erg onder de indruk van deze lezing en toen ik de kans kreeg om het boek te lezen en hier een review over te schrijven hoefde ik er niet lang over na te denken. Ik gaf antwoord op de oproep en hier ben ik aan het schrijven.

Omdat dit een Nederlands boek is ga ik deze review zowel in het Engels als in her Nederlands plaatsen. Ik zal beginnen met vertellen over de lezing. De lezing was simpel gezegd interessant, inspirerend en gedenkwaardig. Eigenschappen die in mijn mening een lezing maken.

Ken je van die plannen die je maakt, dingen die je ooit nog eens wilt doen maar waarschijnlijk nooit aan toe komt? Er zijn honderden redenen die je jezelf geeft waarom je jouw plan niet uitvoert. Een vervelend stemmetje in je hooft die je verteld dat je iets niet kunt? Geen geld? Geen tijd? Er zijn vele redenen waarom je jouw plan niet uitvoerd en ‘Waanzinnige plannen’ geeft je niet de reden of oplossing hiervoor. Het boek bied je geen magische oplossing, of het recept voor succes. Wat het boek wel biedt is het wijzen in de juiste richting waarom je jouw plan niet uitvoert. Het is het duwtje in de rug die in de juiste richting wijst naar het uitwerken van jouw waanzinnige plan.

Als ik een ding zou moeten noemen uit de lezing dat bij me is gebleven dan is het wel het volgende: als jouw plan faalt, betekend dit niet dat jij faalt. Deze woorden waren hard voor mij om te horen. Omdat zonder dat ik het door heb gehad is dit wat ik al deze tijd heb gedacht. Harde woorden die ik moest horen. En nu weet ik dat dit iets is wat ik me moet realiseren als een plan compleet mislukt.

Geen magische oplossing die ervoor zorgt dat jouw plannen niet mislukken, maar het besef dat mislukkingen de gebeurtenissen zijn die je sterker maken. Je leert van je fouten en misschien maak je de volgende keer een andere beslissing die het verschil maakt tussen een mislukt plan en een succesvol plan. Dit is wat deze lezing speciaal maakte voor mij.

Ik las het boek pas nadat ik naar de lezing was geweest. Ik heb het boek niet zo snel uitgelezen als dat ik had gewenst. Examens stonden grotendeels in de weg, maar ik heb het boek uit en ik ben eindelijk aan het schrijven! En om heel eerlijk te zijn heb ik bijna alles al gezegd wat ik had willen zeggen. Dit boek geeft je geen oplossing maar het helpt je de factoren te analyseren die jou in de weg staan jouw waanzinnige plannen te realiseren. Het is een goed boek dat je snel uit  hebt. Er zitten verhalen in van andere mensen en hun waanzinnige plannen. Sommige plannen zijn gelukt en sommige zijn gefaald. De waarheid blijft dat, zoals uit het laatste hoofdstuk blijkt, dat niet alles mogelijk is. Er zullen altijd plannen zijn die falen, maar het proces zelf en de dingen die we ervan leren is wat ons maakt wie we zijn.

Ondertussen heb ik me opgegeven voor de studie English language and culture op de universiteit van Groningen. Ik heb me aangemeld de dag nadat ik naar de lezing van Marcel van Driel ben geweest. De waarheid is dat ik het mega eng vond om te doen, Groningen is aan de andere kant van Nederland en een groot deel van mij gelooft niet dat ik het kan of dat ik toegelaten word. Maar als ik toegelaten word ga ik het gewoon doen, we zullen wel zien wat de toekomst brengt! Mijn plan is in motie. En jouw plan?

Dus het enige wat ik nog te zeggen heb is: Lees ‘Waanzinnige plannen’ en laat het boek jou inspireren!